Mitä on bitcoin louhinta?

Bitcoin louhinta eli mainaus on menetelmä, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan. Yksittäiset tietokoneet, joita on ympäri maailmaa, pyrkivät kilpailemalla ratkaisemaan monimutkaisia sekä hyvin vaikeita matemaattisia salausalgoritmeja. Kun mainaaja saa ratkaistua salausalgoritmin, siitä syntyy uusi lohko olemassa olevaan lohkoketjuun. Samalla louhija saa palkkioksi bitcoineja. Louhintapalkkio puolitetaan aina 210000 lohkon jälkeen ja normaalisti tähän kuluu noin neljä vuotta. Kun louhittava loppuu, sen jälkeen mainaajat saavat palkkioita vain ja ainoastaan bitcoinien siirtokustannuksista. Palkkion puoliintumisella pyritään pitämään valuutan kokonaismäärä vakaana ja samalla sillä ehkäistään inflaatiota. Mainaavissa koneissa on oltava huomattavan paljon laskennallista tehoa ja niistä on muodostunut oma louhintaverkkonsa.

Mitä bitcoin louhinta vaatii?

Louhinta vaatii huomattavan paljon laitteistolta laskentaresurssia. Käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että laitteessa tulee olla riittävän hyvä näytönohjain. Sitä varten on kehitetty omia laitteistojaan, joiden hinta on suhteellisen korkea. Siksi onkin mietittävä hyvin tarkkaan sitä, saako mainaamisesta niin paljon rahaa, että pystyy kattamaan hankinnasta aiheutuneet kulut sekä sähkönkulutuksen.

Jos tuntuu siltä, että laitteet ja sähkönkulutus ovat hinnaltaan liian korkeat, voi aloittaa louhinnan myös niin, että ostaa louhintapaketin. Silloin ei itse tarvitse investoida laitteistoon. Kun tämä kysymys on ratkaistu, on hankittava itselleen bitcoin lompakko, johon louhinnasta saatavat varat saa heti turvalliseen säilytykseen. Vaihtoehtoja on useita ja usein turvallisin vaihtoehto on offline-lompakko.

Kun lompakko on hankittu, on aika päättää, missä poolissa louhintaa suorittaa. Niitä on useita ja yksi vaihtoehto on tietenkin louhia myös poolin ulkopuolella. Se on kaikkein tuottamattomin ratkaisu, koska tuloksia ei välttämättä saavuta kovin nopeasti. Poolin kautta pystytään hyödyntämään suuremmat louhinta resurssit tehokkaasti.

Kannattaako bitcoin louhinta?

Poolin ulkopuolella louhiminen on siis suhteellisen kannattamatonta. Poolin sisällä palkkiot jaetaan sen mukaan, kuinka paljon on laittanut omia louhintaresurssejansa sen käyttöön. Resurssien määrä ratkaisee palkkion suuruuden. Palkkio tulee työmäärän perusteella ja poolit ovat omalla tavallaan luotu mainaajille työpaikoiksi. Jokainen louhija saa oman worker -tunnuksen.

Louhintaan tarkoitetut ohjelmat ovat ilmaisia ja sen tarkoituksena on pitää bitcoin arvo tasaisena niin, ettei heilahteluja tulisi ainakaan louhinnasta. Se on eräänlainen sijoitus eli oletetaan, että mainaamisella saa maksettua laitteiston hinnan takaisin noin vuoden kuluessa. Myös sähkösopimuksen on oltava edullinen tai jopa ilmainen, että mainaamisesta tulee kannattavaa. Kuitenkin on muistettava, että louhinnalla tuskin tässä vaiheessa rikastuu nopeasti.

Viimeisimmät artikkelit