Kaikki bitcoinista

Bitcoin
arvo

Tutustu bitcoiniin ja sen käyttöön monipuolisesti

bitcoin-kuvake

Bitcoin oli ensimmäinen kryptovaluutta maailmassa ja siksi se on hallinnut valuuttakategoriaa jo pitkään. Samalla tavoin kuin muidenkin kryptovaluuttojen, myös bitcoin arvo on vaihdellut vuosien mittaan. Sen arvo on noussut huimasti ja tullut alaspäin samanlaisella vauhdilla. Bitcoinia pidetään kaikesta huolimatta digitaalisena kultana ja sitä käytetäänkin yhä enemmän valuuttana. Se on säilyttänyt arvonsa kaikissa myllerryksissä ja saanut markkinoilla luottamuksen

Vuonna 2009 bitcoinin lohkoketju käynnistettiin. Käytännössä se tarkoittaa, että silloin luotiin alkulohko eli genesis block. Se oli bitcoinille hiljainen vuosi, koska siitä kiinnostui vain kourallinen ihmisiä. Julkisuutta se alkoi saada vuoden 2010 aikana, mutta toisaalta alkuvuosina sillä ei ollut arvoa lainkaan. Sitä myös jaettiin ilmaiseksi sekä hukattiin jopa miljoonia kappaleita. Se koettiin olevan pienen piirin harrastus, mutta vähitellen siitä kehittyi ilmiö. Bitcoin verkko alkoi kasvaa, louhinnasta tuli ammattimaista ja mikä parasta, myös sen käyttö alkoi yleistyä. Markkinoiden ensimmäisenä kryptovaluuttana sillä oli etu puolellaan.

Ensimmäisenä valuuttana kaikki kryptovaluutta uutiset kohdistuivat bitcoiniin ja sen arvoon, jolloin se pystyi dominoimaan markkinoita sekä tekee sitä edelleen. Etumatka muihin kryptovaluuttoihin on melkoinen ja sitä on hankala kuroa umpeen. Sinänsä bitcoinin arvo on hyvin moniulotteinen ja siihen on vaikuttanut myös se, että sen taustalla on toimiva teknologia. Siihen myös vaikuttavat digitaalinen niukkuus eli sen kokonaismäärälle on katto ja louhinnan vaikeus kasvaa ohjelmakoodin avulla. Lohkojen määrä puolittuu neljän vuoden välein.

Lue lisää

Tutustu myös

Lue myös seuraavista aiheista, jotta opit lisää.

Miten bitcoin arvo määräytyy?

Kuten muillakin virtuaalivaluutoilla, myös bitcoin arvo määräytyy täysin sen mukaan, mikä on kysyntä ja tarjonta. Arvo on korkeampi, jos tarjontaa on vähän, mutta kysyntää on paljon. Arvo laskee silloin, jos tarjontaa on paljon, mutta kysyntää ei ole saman verran.

Kysynnän ja tarjonnan vaihtelu ei kokonaan selitä bitcoin arvoa. Siihen vaikuttavat myös se, miten teknologia kehittyy ja millaiset odotukset se valuuttana kohtaa. Sen arvo määräytyy täysin avoimilla markkinoilla, koska sitä ei valvota minkään viraston tai tahon puitteissa. Tavallista fiat-rahaa säätelee keskuspankit tai valtiot ja ne perustuvat luottamukseen. Toisin sanoen, jos luottamus menetetään, tulee 100 euron setelistä arvoton paperinpala. Myös bitcoin perustuu luottamukseen, mutta samalla se on myös maksujärjestelmä. Sillä on tuhansien palvelimien verkko, joka toimii maailmanlaajuisesti ja käyttäjiä on jopa miljoonia.

Keskeisimmät asiat, joihin bitcoinin arvo perustuu:

bitcoin arvo -kuvake

Miten bitcoin arvo on kehittynyt?

Tarkastellessa, miten bitcoin kurssi on vaihdellut, on muistettava, että välittäjien vaihtokurssit eroavat jonkin verran toisistaan. Erot voivat olla hetkellisiä ja joskus kurssien erot voivat olla jopa 10 prosenttia. Bitcoin on niin sanottu vanha valuutta, joten sen arvo on ehtinyt heilahdella hyvinkin rajusti, mutta se aloittaa nousunsa aina jonkin ajan kuluttua. Bitcoin ostaminen on vaivaton tapa hankkia kryptovaluuttaa verrattuna sen louhimiseen. Arvon kehitystä voi lisäksi seurata reaaliaikaisesti ja sen arvo muuttuu sitä mukaa kuin kauppaa käydään.

Bitcoinin arvo on siis vaihdellut hyvin paljon sen olemassa olon ajan. Kun se luotiin, sen ensimmäiseksi vaihtokurssiksi määriteltiin vuoden 2009 loppupuolella dollareissa 1309 bitcoinia. Kehitys jatkui ja vuoden 2011 kesällä sen arvo oli 31,91 dollaria ja saman vuoden marraskuussa se ylitti 1200 dollaria. Ensimmäinen kunnollinen huippu saavutettiin vuonna 2017, jolloin arvo nousi 20000 dollariin, kun se oli ollut vain 1000. Nousua seurasi todella nopea lasku, mutta jälleen vuoden 2020 lopussa sen arvo oli lähellä samaa kuin oli vuoden 2017 huippulukemat. Jos katsoo arvon kehitystä pitkällä aikavälillä, huomaa sen olevan vuoristoratamainen.

Bitcoin arvo ja sijoittaminen

Mitä kaikkea on huomioitava, kun on aikeissa sijoittaa bitcoiniin? Bitcoin on synnyttänyt jo monia erittäin onnistuneita sijoitustarinoita ja tehnyt useista sijoittajista miljonäärejä. Yksi tärkeä perusasia, mikä pitää sijoittaessa muistaa mihin tahansa sijoittaakin, että sijoittaa vain sen verran kuin on valmis häviämään.

Kurssi heittelee jopa päivittäin ja erot voivat olla suuria lyhyessä ajassa. Virtuaalivaluuttojen kohdalla sijoituksen kehittymistä onkin seurattava päivittäin. Jos päiväkauppa on tuttu asia, niin bitcoin sopii hyvin treidaamiseen. Myös pitkän aikavälin sijoittamiseen se on sopiva, koska nyt on nähtävissä, että sen kurssi on noussut, jos katsotaan tilannetta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lisäksi, jos ennusteisiin on luottamista, niin sen kurssi voi vielä nousta tulevien vuosien aikana.

Tärkeintä on kuitenkin pitää mielessä se, että kaikki ennusteet eivät aina pidä paikkansa sekä kryptomarkkinoilla heilahtelut tapahtuvat nopeasti ja jopa ennalta arvaamatta. Lisäksi siihen vaikuttaa se, miten bitcoin pitää paikkansa virtuaalivaluuttojen joukossa. Silti huimimmat ennustukset kertovat, että vuonna 2030 sen arvo voisi olla hurjat 400000 dollaria. Tämä on kuitenkin ennustus eikä sitä voi missään nimessä pitää faktana.

Bitcoin arvo tulevaisuudessa

Virtuaalivaluuttojen uskotaan vahvasti nostavan asemaansa pikkuhiljaa ja niiden uskotaan myös syrjäyttävän perinteiset vaihtoehdot kuten luottokortit. Käytännössä se tarkoittaa, että bitcoin arvo nousee tulevaisuudessa. Eikä vain bitcoinin vaan myös muidenkin virtuaalivaluuttojen. Tämä kehityssuunta pohjautuu siihen, että kryptot ovat helppokäyttöisiä sekä niiden avulla rahansiirrot ovat nopeita ja edullisia. Eräs arvio on, että vuoteen 2030 mennessä noin 25 prosenttia perinteisestä valuutasta on syrjäytetty.

Miten näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä? Ensinnäkin virtuaalivaluutoilla on vielä paljon ongelmia, jotka on siihen mennessä saatava ratkaistua. Toisekseen monilla on ennakkoluuloja kryptoja kohtaan, joten myös niistä on päästävä eroon. Lisäksi bitcoinin on ratkaistava, pystyykö se kehittymään nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Tällä hetkellä se on vielä suhteellisen hidas sekä louhinta vie paljon sähköä verrattuna moniin muihin. Jotkut virtuaalivaluutat pystyvät tekemään siirrot reaaliajassa, mutta bitcoin saattaa käyttää siihen tunteja ja toisinaan jopa päiviä. Salamaverkkoteknologia voi tuoda tähän ratkaisun, joten se nopeuttaa siirtoja huomattavasti ja nostaa bitcoinin asemaa.

bitcoin-kuvake
Blogi

Viimeisimmät artikkelit

Mitä on bitcoin louhinta?
06touko

Mitä on bitcoin louhinta?

Bitcoin louhinta eli mainaus on menetelmä, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan. Yksittäiset tietokoneet, joita on ympäri maailmaa, pyrkivät kilpailemalla ratkaisemaan monimutkaisia sekä hyvin vaikeita matemaattisia salausalgoritmeja.…

Bitcoin arvo yhteenveto

Kuten jo todettiin bitcoin arvo voi muuttua pienessä ajassa suuntaan tai toiseen. Se on vielä varsin nuori valuutta eikä hyvin tarkkaa tietoa ole siitä, mihin suuntaan sen rooli on muuttumassa. Sijoittajat ovat yrittäneet kategorisoida sitä ja ensin se oli valuutta sekä myöhemmin sitä on kutsuttu digitaaliseksi kullaksi. Bitcoinin kilpailijat ovat kyenneet luomaan huomattavasti nopeampia siirtoja, joihin bitcoinin täytyy jossakin vaiheessa vastata.

Bitcoin on syntynyt syvän finanssikriisin jälkimainingeissa, joten sen ajankohta ei ole mikään sattuma. Maailman finanssimarkkinat tarvitsivat vaihtoehtoja, koska ne osoittautuvat mahdottomiksi. Bitcoin arvo tullee jossakin vaiheessa tasoittumaan eikä heilahtelut ole enää niin suuria. Se saavutetaan sillä, että kysyntä ja tarjonta pysyy hyvässä balanssissa.

Bitcoinin kurssikehitystä on yritetty mallintaa jo pidemmän aikaa, mutta mikään malli ei ole pystynyt kuvaamaan sitä täydellisesti eikä myöskään selittämään sen muutoksia. Aluksi kuviteltiin, että nelivuotiset syklit selittävät monia asioita, mutta sekään ei pidä täydellisesti paikkaansa. Bitcoin ei noussutkaan odotusten mukaisesti vuoden 2021 loppu puolella vaan laski odotusten vastaisesti. Joten nähtäväksi jälleen jää, mitä tapahtuu vuoteen 2030 mennessä.